Stævner

Hvidovre Atletik & Motion

  • 09/07/2015
  • #HvidovreAM

Stævnepolitik
Klubben har lavet nogle retningslinjer for stævnedeltagelse, som gælder for alle klubbens medlemmer ift hvad der betales for og gives tilskud til, blandt km-penge. Se mere HER

Deltagelse i stævner
Klubben betaler startgebyret ved rettidig tilmelding og når der opnås resultat.

Tilmelding til stævner
Klubben anvender et tilmeldingssystem via Google - der kan åbnes her:

 

Eftertilmelding efter termin
Såfremt man beder om at blive eftertilmeldt - betaler man selv tilmeldingsgebyret.

 

Ej mødt til øvelse
Møder man ikke op til øvelsesstart - betaler man selv tilmeldingsgebyret.